ผลิตภัณฑ์
KEEEN จุลินทรีย์กำจัดน้ำมัน เล่นวิดีโอ KEEEN จุลินทรีย์กำจัดน้ำมัน KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ เล่นวิดีโอ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ เทคโนฯทำเงิน ตอนแก้ท่อตัน เล่นวิดีโอ เทคโนฯทำเงิน ตอนแก้ท่อตัน KEEEN ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย เล่นวิดีโอ KEEEN ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย BIOREMEDIATION AGENT KEEEN เล่นวิดีโอ BIOREMEDIATION AGENT KEEEN
ทำไมต้อง KEEEN KEEEN คืออะไร

KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียม 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาด หรือสารขจัดคราบน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

KEEEN จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย

KEEEN ช่วยได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในอุตสาหกรรมเมื่อมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูงขึ้น นวัตกรรมนี้ เป็นการปฏิวัติรูปแบบอุตสาหกรรมเดิม โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในอุตสาหกรรม (HIDDEN COST) ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL COST) การนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ คือ ขจัด-บำบัด-และเยียวยา มาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการบำบัดของเสียเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวม หรือทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสีย หรือการป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการแก้ปัญหาคราบน้ำมันในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดของเสีย หรือแม้กระทั่งการแก้ปํญหา เรื่องกลิ่นที่เกิดจากหมักหมมในระบบบำบัดของเสียในห้องน้ำในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้อุตสาหกรรมปรับกระบวนการเป็นการผลิตสีเขียว(GREEN INDUSTRY)

KEEEN จึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ (WIN-WIN SITUATION) ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE INDUSTRY MANAGEMENT)

ความแตกต่างระหว่าง สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN กับ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN EM (น้ำยา/ก้อน อี.เอ็ม.)* น้ำยาเคมี
 • ส่วนประกอบ 3 ส่วนสำคัญ คือ จุลินทรีย์, สารลดแรงตึงผิว และ เอ็นไซม์ ซึ่งผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • เป็นจุลินทรีย์คัดเลือกสายพันธุจากธรรมชาติประมาณ 8 สายพันธุ์จากห้องแลปควบคมุโดยผู้เชี่ยวชาญ (BIOTEC/สวทช) และเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อเกิดโรค
 • จำนวนจุลินทรีย์ ประมาณ 300 ล้าน เซลล์ต่อลิตร
 • สามารถย่อยสลายน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ รวมถึงน้ำมันจากปิโตรเลียมได้ และสามารถย่อยสารอินทรีย์พื้นฐานได้ เช่น แป้ง และโปรตีน
 • เก็บไว้ที่ที่อุณหภูมิ 0-49°C ได้นานถึง 3 ปี
 • สามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิ 4-80°C และทนทานต่อความเป็นกรด-ด่างอ่อน ๆ (pH6-9)
 • มีจุลินทรีย์ เท่านั้น
 • เป็นจุลินทรีย์ที่หลากสายพันธุ์ ไม่ทราบชนิดที่แน่นอนจึง อาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อเกิดโรคได้
 • ไม่ทราบจำนวนจุลินทรีย์ที่แน่นอน
 • เกิดจากการหมักเศษอาหาร เศษผลไม้ และกากน้ำตาล
 • ไม่ทราบแหล่งผลิตที่ชัดเจน
 • เมื่อเจือจางแล้วเก็บได้ไม่เกิน 7 วัน จุลินทรีย์จะตาย เกิดการเน่าเหม็น และเป็นอันตราย
 • ไม่สามารถระบุสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้งานได้
สารเคมี ตามสูตรของแต่ละผลิตภัณฑ์
ไร้สารตกค้างบนพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไร้สารตกค้างบนพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาจเกิดการตกค้างเมื่อใช้ไม่ถูกวิธี
ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานเมื่อสัมผัสผิวหนังโดยตรง
ประหยัดเพราะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ลดความถี่ต่อการทำความสะอาดจากคราบไขมันฝังแน่น ใช้เวลาในการผลิตนาน ส่วนประกอบระบุไม่ชัดเจน ทำให้การใช้งานไม่มีส่วนผสมที่แน่นนอน และได้ผลช้ามาก ประหยัดเวลาการใช้งาน แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหา เรื่องไขมัน และน้ำมันแต่อย่างใด
สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้ ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน
ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิววัสดุต่าง ๆ ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิววัสดุต่าง ๆ เมื่อใช้เป็นเวลานาน สารเคมีจะทำให้คราบไขมันฝังแน่นที่พื้นผิวยิ่งขึ้น และยังทำลาย-กัดพื้นผิวอีกด้วย
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษของน้ำทิ้ง จากกิจกรรมต่าง ๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
กลิ่นหอมสดชื่นไม่แสบจมูก จากสารสกัดธรรมชาติ มีกลิ่นเหม็น ไม่น่าใช้ มีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ เมื่อสูดดมจะรู้สึกแสบจมูก
สามารถเก็บไว้ได้นาน ๆ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง อายุสั้น เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จะเกิดการเน่าเหม็นและคุณสมบัติจะด้อยลง สามารถเก็บไว้ได้นาน ๆ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
* EM ย่อมาจาก Effective Micro-organism
หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากสายพันธุ์ใด จำนวนเข้มข้นเท่าไร