บริการ
โครงการคอนโดมีเนียม คีนน์ สำหรับโครงการคอนโดมีเนียม

บริษัท คลีน ไบโอเทค จำกัด ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โดยผลิตภัณฑ์ KEEEN มี 4 คุณสมบัติหลักคือ เป็นน้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาขจัดกลิ่น, น้ำยาย่อยสลายน้ำมันและอินทรีย์สาร และ เป็นน้ำยาบำบัดน้ำเสีย KEEEN เป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาดคราบไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายเองโดยธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม KEEEN ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนจึงไม่ทำลายท่อน้ำ ขณะเดียวกันยังช่วยย่อยสลายคราบไขมันในท่อระบายน้ำทำให้ลดอาหารสำหรับสัตว์และแมลง KEEEN มีค่าเป็นกลางและไม่มีกลิ่นฉุนจึงไม่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

ปัจจุบัน KEEEN มีถึง 13 สูตรสามารถใช้ในแต่ละกิจกรรมขจัดคราบในหลากหลายวงการอุตสาหกรรม สำหรับโครงการคอนโดมีเนียมสามารถใช้ KEEEN ในหลากหลายกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดขจัดคราบสกปรก คราบมันในหลากหลายส่วนดังต่อไปนี้