ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท :

บริษัท คลีนไบโอเทค จำกัด

สโลแกน :

รักษ์โลก รักคุณ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

รักษ์โลก : จำหน่ายสินค้าชีวบำบัดภัณฑ์ขจัดน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำเสีย

รักคุณ : ไม่มีผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ไม่กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย

จุดมุ่งหมาย :

เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าชีวบำบัดภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการขจัดคราบน้ำมันในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดน้ำเสีย ลดการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม

สถานที่ตั้ง